מועצה אזורית קדומים - עמוד הבית

הרשמה
לימודים
תשלומים
סרטונים

ארנונה - השגה אודות חיוב הארנונה, צו ארנונה

השגה אודות חיוב הארנונה

 

כל נישום המחזיק בנכס ואשר קיבל הודעת שומה לשנת המס זכאי להגיש השגה על חיוב הארנונה במקרה של טעות

בסוג הנכס, גודל הנכס, האזור, השימוש בנכס, או אם אינו מחזיק בנכס.

 

השגה זו יש להגיש בכתב למנהל הארנונה בתום תשעים יום מיום קבלת הודעת התשלום הראשונה בשנת המס.

הגשת השגה אינה עילה לעיכוב בתשלום או דחייתו.

 

אם הסיבה להגשת ההשגה היא גודל הנכס יש לצרף תשריט מדידה חתום על ידי מודד מוסמך.

 

על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

ניתן להגיש ערר תוך 30 יום מיום קבלת תשובה להשגה.

 

 

 

 בקשות להנחה בארנונה 

 

בקשות להנחה בארנונה יש להגיש עד ליום 31/3 של אותה שנת מס,בצירוף המסמכים הנדרשים לרכזת ההנחות במח' גזברות. 

לקבלת טופס להנחה בארנונה וצפיה בטבלת הקריטריונים  - אנא פתח את הקישור טפסים להורדה.

בקשות שיתקבלו ללא כל המסמכים הנדרשים לא יטופלו. 

 

טבלת קריטריונים- בטבלה זו חלים שינויים מעת לעת בהתאם להוראות הדין.  

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לגלית במייל: gizbarut@kedumim.org.il  או בטלפון: 09-7778010 

 

 הודעה על חילופי דיירים

 

עליך להודיע בכתב ומייד למועצה מקומית קדומים - מחלקת הקליטה אודות כל שינוי, אשר חל בנכס שבחזקתך (השכרה או מכירה של הנכס) ובנוסף לצרף את כל המסמכים שלהלן:

1. חוזה השכרה או מכירה (לפי העניין)

2. קריאת מד המים ליום עזיבת/חילופי הדיירים.

3. מסמכי עדכון בדבר מספר הנפשות המתגוררות בנכס לאחר חילופי הדיירום (הדייר החדש).

 

לתשומת לבך, עד למסירת ההודעה בפועל, כמתואר לעיל, תחול חובת התשלום על פי הרשום במועצה מקומית קדומים.

 

 

 

 

  צו ארנונה 2019
  צו ארנונה 2018
  צו ארנונה 2017
  צו ארנונה 2016
  צו ארנונה 2015
  צו ארנונה 2014
  צו ארנונה 2013
  צו ארנונה 2012
  צו ארנונה 2011
  הודעה לציבור - דיון בהעלאת תעריפי ארנונה 2019
  צו ארנונה 2010
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד