מועצה אזורית קדומים - עמוד הבית

הרשמה
לימודים
תשלומים
סרטונים

קצין ביקור סדיר

שם

דואר אלקטרוני

טלפון

פקס 

 אורלי אופיר - קב"סית

kabas@kedumim.org.il

 054-7766356  15397778022
 

כללי 

 

פעולותיו של הקב"ס נגזרות ממדיניות משרד החינוך המבקשת להחיל את חוק חינוך חובה על כל תלמיד החל מגן חובה ועד סיום הלימודים בכתה יב.

 

תפקידי הקב"ס

 

* לוודא נוכחות סדירה בבתי הספר ומניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך.

* קצין ביקור סדיר אחראי לדאוג ליישומו של חוק חינוך חובה.

 

לקיים קשר רציף עם מוסדות החינוך, ולפעול בתיאום מלא עם מנהלי מוסדות החינוך, היועצות ושרותי הרווחה ל:

 

* איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה באמצעות קבלת עדכונים מבית הספר.

* קיום מעקב ובקרה ברמה טיפול אישית ופרטנית.

* טיפול בתלמידים שנשרו, ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות, על ידי תיווך בין הגורמים השונים.

* יוזם תוכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה.

 

הקב"ס מייצר את התנאים לתקשורת עם התלמיד שכשל במערכת ונמצא רגע לפני נשירה מהמוסד החינוכי.

יחד עם הצוות המקצועי בבית הספר, עובדת קידום נוער ובשיתוף הבית, מתקיים שיח מעורר ומניע עם התלמיד והוריו , לעשות הכל לשאיר את התלמיד במסגרת החינוכית הטבעית לה הוא שייך.

 

ועדת השמה – משתתף בוועדות השמה של תלמידים הנמצאים בטיפולו דואג להוצאתן לפועל של החלטות ועדת השמה עד לשיבוצו של התלמיד במסגרת הראויה לו.

בנוסף הקב"ס עורך ביקורי בית, מנהל מעקב אחר תלמידים בסיכון נשירה, מקבל פניות מביה"ס, מהורים ומתלמידים ומעביר דיווחים שוטפים אחת לחודש למשרד החינוך. כמו כן נמצא בקשר עם גורמים בקהילה – קציני מבחן, קציני נוער, מדריכי נוער, עו"ס וכו' המסייעים במניעת נשירתם של התלמידים.

 

הנגשה פרטנית

 

ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנון שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ( התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ח – 2018.

האחריות להגשת הבקשה להתאמות הנגשה היא של ההורה על גבי טופס הבקשה המצורף.

ההורה/ אפוטרופוס יגיש את הבקשה, בצירוף המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה,

ככל שאלו נוגעים לתפקוד הילד/ה במוסד החינוכי, לרשות המקומית /בעלות בה לומד התלמיד.

 

טפסים

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד