מועצה אזורית קדומים - עמוד הבית

הרשמה
לימודים
תשלומים
סרטונים

תכנית בהובלת ראש המועצה ובשיתוף המכון לחינוך דמוקרטי, המדריכה את צוותי ההוראה בבתי הספר ליצירת אקלים חינוכי מיטבי, בכלים של דיאלוג בין-אישי והעצמת התלמיד.

 

ה"חינוך" האישי בכתבי הראי"ה קוק זצ"ל: 

"... באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן האני, ומוסיפים תבן על המדורה, משקים את הצמאים בחומץ, מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם, והאני הולך ומשתכח, וכיון שאין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה." (אורות הקודש, חלק ג', עמ' ק"מ) 

 

"ישנם שיצאו לתרבות רעה, מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית בגדו בתכונתם האישית המיוחדת... אבל אם היה מוצא את תפקידו וממלאו, לעסוק בקביעות באותו המקצוע שבתורה, המתאים לתכונת נפשו... אז היה נשאר באופן נעלה לקדושת התורה, ועושה חיל בתורה במקצוע השייך לו..." (אורות התורה, פרק ט', פסקה ו') 

 

תוכנית קדומים – מעזים לחלום חינוך 

 

אני ואתה נשנה את העולם - "לתקן עולם פירושו לתקן את החינוך" (יאנוש קורצאק) 

לכל התוכנית נדרשת הרבה "גאוות יחידה" והבנה שהמורים עושים את העבודה החשובה ביותר שקיימת, כדי שיעשו את עבודתם בשמחה ובאהבה.  

בסופו של דבר הכול קם ונופל על אנשי החינוך הפועלים בשטח, על מידת ההירתמות וההתלהבות שלהם. לשם כך נדרשת תמיכה רבה במורים, עידוד והקשבה אמיתית וכנה לקשייהם, וחיזוקים לאורך כל הדרך. מורה מסופק  מבחינה רגשית ונפשית יהיה מגויס למשימתו החינוכית, והתוצרים יהיו בהתאם.  

התהליך יישא אופי ישובי אחיד, וילווה במפגשים קבועים של צוות ההיגוי. בתי הספר והמורים ידברו בשפה מוכרת ואחידה. 

 

חזון מערכת החינוך בקדומים: 

 

מערכת החינוך בקדומים תעניק חינוך דתי ציוני, היונק מהשורשים העמוקים והאיתנים של עם ישראל, תחנך לאהבת התורה, עם ישראל וארץ ישראל ותשאף להכנת התלמיד לחיים כאדם מאמין.  

מערכת החינוך בקדומים תיתן מענה להיבטים תורניים – ערכיים, היבטים רגשיים - חברתיים והיבטים לימודיים, ותחתור למיצוי היכולות הקוגניטיביות והרגשיות של התלמיד, תוך מתן דגש לערך העצמי של התלמיד ולהעצמתו בתחומי הכוח שלו, וליחסים בין התלמידים לבין עצמם ובין התלמידים למורים ולשיתוף פעולה ויחסי גומלין עם ההורים.  

מערכת החינוך היישובית שואפת למצוינות בהוראה ולהעצמת המורים כמנהיגים ומובילי דרך מרכזיים בכל תהליך חינוכי. 

כל בתי הספר של קהילת קדומים יפעלו בהרמוניה תחת חזון משותף ובשיתוף פעולה עם גורמים חינוכיים חוץ בית-ספרים.  

 

מטרות מודל - מעזים לחלום חינוך 

 

1.              העמקת הזהות הדתית ציונית. 

2.              העלאת ההישגים הלימודיים. 

3.              מיצוי היכולות השונות של כל תלמיד. 

4.              ביה"ס על כל מרכיביו יהיה מקום תומך, חם ומקבל. 

5.              יצירת תחושת גאווה, ופיתוח זהות יישובית קהילתית. 

 

מרכיבי התוכנית: 

 

שלב ראשון – הקמת צוות מוביל יישובי בראשות ראש המועצה. 

שלב שני – מחזון לתוכנית עבודה- יצירת תוכנית עבודה ממוקדת החזון שניבנה. 

שלב שלישי – בחינת התוכנית במעגלים שונים(צוותים חינוכיים, פיקוח, ועדת חינוך ובעלי עניין נוספים). 

שלב רביעי – עיצוב התוכנית הסופית לאור המשוב. 

שלב חמישי – הכשרת צוותים והפעלת התוכנית. 

                                               

מורה 

ביה"ס 

הורה 

תלמיד 

                     

בכדי להגיע למיצוי היכולות הקוגניטיביות והרגשיות של התלמיד יש להגיע לסנכרון של כל החוויות שילד חווה והמסרים שהוא מקבל לכדי מערכת ערכים ולמידה קוהרנטית. לשם כך יש צורך בשיתוף פעולה, אמון ושקיפות בין המערך הבית ספרי לבין ההורים. וכן בין המערך הבית ספרי לבין הילד, וכמובן בין ההורה לתלמיד. לשם כך, התחלנו בהטמעת תפיסת ה"חינוך האישי".

 

בקצרה, על עקרונות החינוך האישי 

 

ü     הצלחת התלמיד מעצימה את האמונה של הפרט בעצמו. 

ü     הצלחת התלמיד הינה מנוע צמיחה גם למחנך. 

ü     ההנחה היא כי בכל ילד טמונות סגולות ייחודיות באמצעותן ניתן לחוות הצלחה. 

ü     מטרתנו - להוציא מהכח אל הפועל סגולות יחודיות של הפרט. 

ü     הנ"ל מניע צמיחה לפרט ולסביבה, לכל רוחב היריעה. 

ü     אמונת המחנך בתלמיד תאפשר הצמחתו. 

ü     אמונה זו של המחנך מעוררת את האמונה הפנימית של הילד בעצמו וביכולותיו (סגולותיו). 

ü     פיתוח והעצמת חוזקות יגבירו את יכולת התלמיד בכל תחומי החיים, כולל בנקודות החולשה שלו. 

ü     המרחב הדרוש: שייכות, שיח פתוח, כבוד הדדי, מוגנות רגשית, שמחה, הכלה, אמון, פתיחות, קבלת שוני ועוד... 

ü     הכלי המרכזי ליצירת הנ"ל – תקשורת בינאישית ויצירת תרבות שיח. מפגש דיאלוגי כמפגש אישי מצמיח. 

 

את תפיסת ה"חינוך האישי" מוביל ראש המועצה, בליווי מקצועי המדריך את צוותי ההוראה בבתי הספר ליצירת אקלים חינוכי מיטבי, בכלים של דיאלוג בין-אישי והעצמת התלמיד. השאיפה היא לתת מענה אישי-משפחתי לכל תלמיד בישוב, ולאפשר לו למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בו, תוך מעורבות והשתלבות מקסימאלית בשלל ההזדמנויות העומדות בפניו,במערכות החינוך (הפורמאלי והבלתי פורמאלי). 

 

תוכנית ה"חינוך אישי" מופעלת בקדומים זו השנה השניה.  

 

התוכנית יוצרת שיתופי פעולה בין המערכות שמטרתם לגרום לתיאום ואיגום משאבים בין כל השירותים הניתנים לתלמיד ולמשפחתו ע"י המערכות היישוביות. 

 

בבתי הספר מתקיימות שיחות בין מחנכים ותלמידים המאפשרים לתלמיד לחשוף את יכולותיו במרחב שבו יכול להביאם לידי מיצוי במגוון תחומים. במהלך יום הלימודים מתקיים מעגל בו מתקיים שיח פתוח בין תלמידי הכתה למחנך בנושאים שונים. המפגשים תורמים ליצירת אקלים מיטבי, תחושת מוגנות ואווירת לימודים מכבדת.  

 

לצורך מימוש התוכנית הוקמה במועצה הנהגה חינוכית הכוללת את ראש המועצה וסגנו, מנהלי בתי הספר (היסודיים והעל יסודיים) ובהשתתפות מנהלי מחלקות במועצה בתחומי החינוך הנוער והשרות הפסיכולוגי. דיוניה בסוגיות חינוכיות מרכזיות בישוב מתנהלים על פי המודל החינוך האישי במטרה להחיל כללים אלו על השיח הישובי . 

 

במקביל בבתי הספר מתקיימת השתלמות קבועה לצוותי המורים בנושא החינוך האישי שבה לומדים ומיישמים המורים את אמנות ומיומנות הדיאלוג עם עמיתים ותלמידים, פעילות התורמת להצמחת המורים כמובילים ומנהיגים. 

 

בקדומים מעזים לחלום חינוך! 

 

  

 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד