מועצה אזורית קדומים - עמוד הבית

הרשמה
לימודים
תשלומים
סרטונים

חוקי עזר

  חוק עזר לקדומים (שצ"פ)- תש"פ 2019
  חוק עזר לקדומים ( סלילת רחובות) - תש"פ 2019
  חוק עזר לקדומים – (אגרת ביוב) (תיקון) התשע"ד- 2014
  חוק עזר לקדומים (שירותי שמירה) (תיקון) התש"ע 2010
  חוק עזר לקדומים – (אגרת ביוב) (תיקון) התשס"ח- 2007
  חוק עזר לקדומים – (שמות לרחובות ולוחיות מספר בבנינים) (תיקון מס 1) תשס"א -2001
  חוק עזר לקדומים – (שמות לרחובות ולוחיות מספר בבנינים) התש"ס-2000
  חוק עזר לקדומים – (העמדת רכב וחנייתו) התשנ"ט-1998
  חוק עזר לקדומים – (מודעות ושלטים) התשנ"ט- 1998
  חוק עזר לקדומים (שירותי שמירה) (תיקון) התשנ"ו 1996
  חוק עזר לקדומים – (החוק למניעת רעש) התשנ"ה- 1995
  חוק עזר לקדומים – (היטל ביוב) התשנ"ו- 1995
  חוק עזר לקדומים – (אספקת מים) התשנ"ו- 1995
  חוק עזר לקדומים – (אגרת ביוב) התשנ"ד- 1994
  חוק עזר לקדומים – (הצמדה למדד) התשנ"ד- 1994
  חוק עזר לקדומים (שירותי שמירה) התשנ"ג 1993
  חוק עזר לקדומים – (מבנים מסוכנים) התשנ"ג- 1992
  חוק עזר לקדומים – (פינוי יחפצים מסוכנים) התשנ"ג- 1992
  חוק עזר לקדומים – (פיקוח על כלבים וחתולים) התשנ"ג- 1992
  חוק עזר לקדומים – (שמירת הסדר וניקיון) התשנ"ג- 1992
  חוק עזר לקדומים – (פינוי חפצים מיושנים) התשנ"ג- 1991
  חוק עזר לקדומים (עבירות קנס)
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד