אנו מאמינים כי "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר " (אגרות הראי"ה ) בגיל הרך הילד הוא כספוג, ולומד על עצמו מהדמויות המשמעותיות לו בסביבתו.

מתוך הבנה כי צוות החינוך משמעותי להתפתחותו הרגשית והנפשית אנו משקיעים רבות בהכשרת צוותי גנים במטרה להקנות כלים מקצועיים שיענו על צרכי הילד הפיזיים, ההתפתחותיים, והרגשים. אנו משקיעים ומטפחים את סביבת הגן בכדי לקיים סביבה ערכית ובטוחה המזמינה את הילד הרך  ללמידה מתוך חוויה, התנסות וחקירה.

בקדומים  14  גני ילדים בפיקוח החמ"ד,  בהם גן לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

8 גני חובה (גילאי 4-5) במבנה יום לימודים ארוך (יוח"א) כולל ארוחת צהריים חמה (בתשלום הורים מסובסד)

6 גני טרום וטרום חובה (גילאי 3-4) בהם פועלת תכנית ניצנים  להארכת יום הלימודים עד 16:00 כולל פעילות חינוכית וארוחת צהריים חמה  (בתשלום הורים מסובסד).

רשימת גני ילדים וצוות שנת תש"ף

ההרשמה לגני הילדים שנת למודים  תשפ"א בעיצומה – לרישום 

זמני פתיחה וסיום יום הלימודים 

גני בוגרים- טרום חובה -חובה (גילאי 4-5) א-ה 7:30 -16:00 יום ו' 7:30-12:00

גני צעירים-טרום טרום- טרום חובה (גיל אי3-4) א-ה 7:30 -16:00 יום ו' 7:30-12:45

שימו לב- שערי הגן נפתחים רבע שעה לפני שעת סיום הלימודים כדי לאפשר להורים להוציא את ילדם בזמן מהגן.

לא נוכל להשאיר אנשי צוות מעבר לשעת סיום הלימודים.

 

טפסים ומידע להורים

  1. רישום לגני ילדים
  2. ערעור על שיבוץ
  3. רישום לתכנית ניצנים גני 3-4 – כולל הזנה
  4. רישום להזנה גני 4-5  
  5. רישום למועדונית חגים 
  6. רישום לקייטנות, חנוכה, פסח וחופש הגדול: הקייטנות מופעלת על ידי המרכז הקהילתי  לפרטים והרשמה 
  7. מידע על זכאות לשעות שילוב  פורטל הורים משרד החינוך 

 

 תשלומי הורים 

תשלומים ההורים כוללים: תשלום חובה בגין ביטוח , תשלומי רשות בגין תרבות, תכניות לימודים ומרכיבי העשרה נוספים כגון: חוגים. חוזר פירוט תשלומי הורים נשלח מדי שנה להורים, בהתאם לתכניות הניתנות בגן.

מידע נוסף- גביית תשלומי הורים על פי חוזר מנכ"ל