הודעה

חזרה למוסדות החינוך

15.05.2020 09:31

לתושבים שלום, בהתאם להחלטת הממשלה על חזרה הדרגתית למוסדות החינוך, מסגרות החינוך בקדומים יפתחו בהדרגה. ביום ראשון יפעלו גני הילדים, כיתות א' - ג' ומסגרות החינוך המיוחד. החל מיום שני יופעלו יוח"א וצהרונים בגני הילדים עד השעה 15:45. כיתות ד' - ו' ישובו ללימודים החל מיום שלישי. תלמידי העל-יסודי יקבלו הודעות מבתי הספר על מתווה החזרה ללימודים. פרטים נוספים בדבר זמני הסעות ופירוט הנהלים, ניתן למצוא באתר המועצה ובהודעות מוסדות החינוך. בברכה לשגרה טובה ובריאה, חננאל דורני, ראש המועצה חדוה שמרלינג, מנהלת מחלקת החינוך
Skip to content