הודעה

הודעה לציבור בדבר אבטחת גני ילדים ומוסדות חינוך

01.07.2020 09:39

לפרטים נוספים ומסמך שאלות ותשובות בנוגע לשינוי הנ"ל יש להכנס לאתר המועצה.
Skip to content