הודעה

מצב התחלואה ביישוב

08.10.2020 18:12

הודעת המועצה המקומית קדומים: בשעות האחרונות מופצת הודעת כזב שנחזית כביכול כהודעה רשמית המתייחסת למצב התחלואה ביישוב. אנו מבקשים שלא להפיץ הודעות פירטיות שמקורן לא ידוע. יש להתייחס אך ורק להודעות הרשמיות היוצאות במדיות השונות ע"י המועצה. נבהיר כי בניגוד לנטען בהודעת הכזב, קדומים אינה מוגדרת 'יישוב כתום'. כפי שהודענו בשעות הבוקר בערוצים הרשמיים - מאז תחילת החג ישנה ירידה במספר המאומתים לקורונה ביישוב וזאת בזכות ההקפדה של הציבור על ההנחיות ועל הסגר. נכון להיום קדומים מוגדרת כיישוב צהוב ואם נמשיך ונקפיד על הנחיות הריחוק, הסגר ועטיית המסכות הרי שבע"ה אנחנו קרובים להיותנו יישוב ירוק. הדבר תלוי כמובן בכולנו.
דלג לתוכן