תכנון ובניה מכרזים הנחות – חריגים ערר מל"ח חינוך ביקורת הנצחת נרצחי טרור איכה"ס רכש
יו"ר חננאל דורני תמיר שובלי דיני ביטון עו"ד טל שליט חננאל דורני חננאל דורני רואי מסורי חננאל דורני רואי מסורי מנכ"ל
מ"מ יו"ר יהודית יפין אשר אוחיון אליענה זילברמן שלומית פרבשטיין עוזאל ותיק תמיר שובלי חיים אטיאס שרה אליאש חיים אטיאס גזבר
חבר אשר אוחיון רואי מסורי גזבר צפניה שמעון אופיר אלחרר אליענה זילברמן   מרים זולדן מנכ"ל /מנהל שפ"ע מנהל רכש
חבר חיים אטיאס דיני ביטון – מ"מ מנהלת רווחה   שמוליק בדיחי הרב נתי כהן   יהודית יפין

 נדב זק

 
חבר דיני ביטון הרב נתי כהן – מ"מ יועמ"ש   קב"ט זהבה טמיר   שוש שילה חזי ליפל  
חבר רואי מסורי גזבר- משתתף     אברהם מש רננה בר יהודה   משתתפת – רבקה כרמלי  
חבר תמיר שובלי       אוריאל אהרוני מורשה פרוינד   סילבי רובין    
חבר אליענה זילברמן       הניה מוזס נדב וייסמן    

 

 
חבר הרב נתי כהן       שרית דוד גיתית פרוכטר        
חבר מהנדס ועדה       אסתי בוקובסקי ברוך ספיר        
  מזכיר ועדה       אורלי לוי מנהלת חינוך        
          רחל ארליך          
          חגית יפת          
                     

 

 

  ביטחון מלחמה בסמים נוער תרבות ותיקים רווחה ושירותים חברתיים
יו"ר עוזאל ותיק חננאל דורני חננאל דורני תמיר שובלי עוזאל ותיק אליענה זילברמן
מ"מ יו"ר חננאל דורני אליענה זילברמן הרב נתי כהן הרב נתי כהן יהודית יפין חיים אטיאס
חבר מנחם פרוכטר הרב נתי כהן תמיר שובלי עופרה גוטמן אליענה זילברמן מורשה פרוינד
חבר שלומי חזוני תמיר שובלי זהבה טמיר מיכאל רווח טובית רוזנצויג נועם יצחקי
חבר מיכאל שרון זהבה טמיר בנימין שחור חזי רוחם יששכר לוין הדס רוחם
חבר אשר אוחיון חיים אטיאס הראל מקייס חנה שוורץ יצחק חזוני שושי ליפל
חבר אוריאל אהרוני מנהל נוער חיים אטיאס אתי סלקמן שרה אליאש חגית דבירי
חבר   מנהלת רווחה סילבי רובין ליליאן זייטמן משה גלאובר שרון רובינשטיין
חבר   מנהלת חינוך מנהלת מתנ"ס ענת שרון מנהלת מתנ"ס צביה בסרגליק
חבר   מנהל בני חיל מנהל נוער מנהלת מתנ"ס   מנהלת רווחה
חבר   נציג הרשות הלאומית מנהלת רווחה     הניה מוזס
חבר   יניב גודמן- משקיף מנהלת חינוך      
חבר    

נציג מועצת נוער (משתתף)

     

 

 

 

דירקטוריון חכ"ל

ועד מנהל מרכז קהילתי קדומים

 
יו"ר חננאל דורני יו"ר חננאל דורני
חבר מועצה דיני ביטון חבר מועצה  
חבר מועצה   חבר מועצה  
מנהל במועצה שמוליק בדיחי מנהל במועצה ענבר לוין
מנהל במועצה ענבר לוין מנהל במועצה לאה וינרב
דמ"צ חגי שפייזמן דמ"צ רחלי מולד
דמ"צ עמי בוקריס דמ"צ אופיר בשארי
דמ"צ עדי ריינזילבר חברה למתנס"ים נאוה ארצי
    משתתפת מנהלת מתנ"ס
    משתתף צבי שמשי

 

  צוות היגוי מורשת קליטה הלוואות צוות תרבות תורנית
יו"ר חננאל דורני הניה מוזס מנהלת כ"א הרב נתי כהן
חבר טובית רוזנצויג נאוה שפייזמן גזבר תמיר שובלי
חבר אברמי שבות מירה מולדבן אריה אדליס יאיר גיאת
חבר יגאל דילמוני     אביעד גדות
חבר ליליאן זייטמן     חזי רוחם
חבר שמואל אדלמן     אמציה האיתן
חבר זהבה טמיר     יעקב פנחסי
חבר שוש – מזכירת ועדה