הנהלה תכנון ובניה מכרזים הנחות – חריגים ערר מל"ח חינוך ביקורת הנצחת נרצחי טרור איכה"ס רכש
יו"ר חננאל דורני עוזאל ותיק דיני ביטון עו"ד טל שליט חננאל דורני חננאל דורני רואי מסורי חננאל דורני רואי מסורי מנכ"ל
מ"מ יו"ר עוזאל ותיק אשר אוחיון אליענה זילברמן שלומית פרבשטיין עוזאל ותיק הרב מנחם שחור הלל בש שרה אליאש הלל בש גזבר
חבר אשר אוחיון רואי מסורי גזבר יצחק נוימן אופיר אלחרר אליענה זילברמן אליענה זילברמן מרים זולדן מנהל רכש
חבר הרב מנחם שחור דיני ביטון – מ"מ מנהלת רווחה שמוליק בדיחי הרב נתי כהן יהודית יפין
חבר דיני ביטון הרב נתי כהן – מ"מ יועמ"ש מיכאל שרון זהבה טמיר שוש שילה מנכ"ל/מ. שפ"ע
חבר רואי מסורי
הרב מנחם שחור – מ"מ
אברהם מש רננה בר יהודה יובל יומטוב נדב זק
חבר הלל בש גזבר – משתתף דוד מוסנזון מורשה פרוינד סילבי רובין חזי ליפל
חבר אליענה זילברמן הניה מוזס נדב וייסמן
משתתפת – רבקה כרמלי
חבר הרב נתי כהן שרית דוד גיתית פרוכטר
חבר מהנדס ועדה אסתי בוקובסקי ברוך ספיר
מזכיר ועדה אורלי לוי מנהלת חינוך
חדוה שמרלינג סילבי רובין
חגית יפת
אוריאל אהרוני

 

 

ביטחון מלחמה בסמים נוער תרבות ותיקים רווחה ושירותים חברתיים
יו"ר עוזאל ותיק חננאל דורני חננאל דורני הרב מנחם שחור עוזאל ותיק אליענה זילברמן
מ"מ יו"ר אליענה זילברמן הרב נתי כהן הרב נתי כהן יהודית יפין
חבר מנחם פרוכטר הרב נתי כהן תמיר שובלי עופרה גוטמן אליענה זילברמן מורשה פרוינד
חבר שלומי חזוני תמיר שובלי זהבה טמיר מיכאל רווח טובית רוזנצויג נועם יצחקי
חבר קב"ט זהבה טמיר בנימין שחור חזי רוחם יששכר לוין הדס רוחם
חבר אשר אוחיון חיים אטיאס הראל מקייס חנה שוורץ יצחק חזוני שושי ליפל
חבר אוריאל אהרוני מנהל נוער חיים אטיאס אתי סלקמן שרה אליאש חגית דבירי
חבר מנהלת רווחה סילבי רובין ליליאן זייטמן משה גלאובר שרון רובינשטיין
חבר מנהלת חינוך מנהלת מתנ"ס ענת שרון מנהלת מתנ"ס רוני וינברג
חבר הרב שמואל קנר מנהל נוער מנהלת מתנ"ס מנהלת רווחה
חבר נציג הרשות הלאומית מנהלת רווחה הניה מוזס
חבר מנהלת חינוך
חבר
נציג מועצת נוער (משתתף)

 

 

דירקטוריון חכ"ל
ועד מנהל מרכז קהילתי קדומים
יו"ר חננאל דורני יו"ר חננאל דורני
חבר מועצה דיני ביטון חבר מועצה דיני ביטון
חבר מועצה חבר מועצה
מנהל במועצה שמוליק בדיחי מנהל במועצה חדוה שמרלינג
מנהל במועצה ענבר לוין מנהל במועצה ענבר לוין
דמ"צ חגי שפייזמן דמ"צ רפאלה סגל
דמ"צ עמי בוקריס דמ"צ חיים אהרוני
דמ"צ
משתתפת מנהלת מתנ"ס

 

צוות היגוי מורשת קליטה הלוואות צוות תרבות תורנית
יו"ר חננאל דורני הניה מוזס מנהלת כ"א הרב נתי כהן
חבר טובית רוזנצויג נאוה שפייזמן גזבר הרב מנחם שחור
חבר אברמי שבות מירה מולדבן אריה אדליס יאיר גיאת
חבר יגאל דילמוני אביעד גדות
חבר ליליאן זייטמן חזי רוחם
חבר שמואל אדלמן אמציה האיתן
חבר זהבה טמיר יעקב פנחסי
חבר שוש – מזכירת ועדה