תחומי העשייה בתחום אזרחים ותיקים: 

  1. מועדון יחדיו
  2. קתדרה – סיורים והרצאות לותיקים – לחץ כאן
  3. פעילות ספורט 
  4. מיפוי צרכים של אוכלוסיית הותיקים ביישוב למילוי השאלון לחץ כאן