מנוע הזכויות הלאומי עלה לאוויר

מתרגשים לעדכן שעלה לאוויר מנוע הזכויות הלאומי!

גרסת ההרצה מכילה זכויות של אזרחים ותיקים, ואנחנו נשמח מאוד לפידבק שלהם, אז מוזמנים להעביר לחברים ובני משפחה.

הפרויקט הוא תוצר של עבודה מאומצת של ישראל דיגיטלית וממשל זמין, יחד עם ביטוח לאומי, הרשות לניצולי שואה, משרד הבריאות, רשות האוכלוסין, רשות המיסים, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, משרד העלייה והקליטה, המשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה, משרד הכלכלה, משרד המשפטים, החשב הכללי, בנק ישראל, רשות המים, רשות החשמל, הרשויות המקומיות וכמובן – מיזם ״כל זכות״ וחברת signatureIT.

לאתר ⬇️

https://mybenefits.gov.il/

דוברות רשות המסים:

בעלי עסקים, עצמאים ושכירים בעלי שליטה,
אנחנו בשבוע השני לסגר המהודק ועושים לכם סדר בכל המענקים שעדיין ניתן להגיש בקשה עבורם.
כמובן, בכפוף לתנאים שנקבעו בחקיקה.

מענק השתתפות בהוצאות קבועות
👈 עבור מקדמה לספטמבר-אוקטובר עד 31.10.2020
👈 עבור יולי-אוגוסט 2020 עד 15.12.2020
👈 עבור מאי-יוני 2020 עד 15.11.2020

מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה
👈 עבור יולי-אוגוסט 2020 עד 15.12.2020
👈 עבור מאי-יוני 2020 עד 25.11.2020

מענק הוצאות לעסק קטן ומענק לעסק חדש
👈 עבור מקדמה ספטמבר-אוקטובר עד 5.11.2020
👈 עבור יולי-אוגוסט 2020 עד 15.12.2020
👈 עבור מאי-יוני 2020 עד 15.11.2020

מענק השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית
👈 עבור מרץ-אפריל 2020 עד 15.11.2020

https://govextra.gov.il/taxes-corona

**

הצטרפו אלינו לערוץ הטלגרם הרשמי בנושא מענק קורונה לעסקים של רשות המסים:

https://t.me/taxes_il

מענק עבודה – מס הכנסה שלילי – לשכירים בלבד
https://www.gov.il/he/departments/topics/work_grant

משרד הכלכלה:

הנחה בארנונה לעסקים – עד 95%
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx?fbclid=IwAR0USE30CPrVsoOFWRwvogIcnGydmYeIdR7eoCu0nYQ06YXMO424ZyyFNfA

ליווי למימון – מעוף – הסוכנות לעסקים קטנים
https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr2.aspx

ביזנס – לוח הטבות לעסק על הסכנות לעסקים קטנים
https://www.sba.org.il/hb/BizPlatform/Pages/BizBenefits.aspx

בעלי עסקים
https://www.sba.org.il/hb/BizPlatform/Pages/BizNess.aspx?scope=%D7%9B%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D+%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7

 

ביטוח לאומי

בעקבות משבר הקורונה, עסקים רבים לצערנו, הגיעו למצב של פשיטת רגל.

אם המעסיק שלך פשט רגל, ונותר חייב לך שכר עבודה ופיצויי פיטורים – הביטוח הלאומי כאן בשבילך.

עובדים שניתן למעסיק שלהם צו פשיטת רגל / צו פירוק / צו לפתיחת הליכים, יכולים להיות זכאים לתשלום מהביטוח הלאומי עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורים שהמעסיק חייב להם.

מה סכום התשלום?
הביטוח הלאומי ישלם לך את הסכום שהמעסיק נותר חייב לך עד למקסימום של 114,452 ש"ח.

למידע נוסף >> https://www.btl.gov.il/benefits/Bankruptcy_or_%20Corporate_Liquidation/Pages/default.aspx

בנוסף- חשוב שתדעו ⚠️

אם המעסיק הציע לכם לחזור לעבודה בתנאי שתמשיכו לקבל אבטלה והוא ישלים את השכר – הזכויות שלכם ייפגעו משמעותית.

מדובר בזכויות במקרים של תאונת עבודה, היריון ולידה, זכויות פנסיוניות וכדומה.
ומה בנוגע לדמי האבטלה שנשלם? הם יופסקו רטרואקטיבית וייווצרו לכם חובות.

מעסיקים – אל תציעו את זה לעובדים.
מדובר בעבירה פלילית שתעמיד אתכם ואת העובדים שלכם בסיכון.

אתם תהיו חשופים לעיצומים כספיים שיכולים להגיע עד 200 אלף ש"ח עבור כל עובד, בנוסף לתשלום רטרואקטיבי (מלא) של דמי הביטוח.

רשות המסים:

מליאת הכנסת אישרה:
מענק מוגדל לזכאי מענק עבודה והקלות לעסקים קטנים

מליאת הכנסת אישרה (29.9.2020) את הצעת החוק שיזמו ראש הממשלה ושר האוצר לפיה תשולם תוספת למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2020. בהתאם לחוק שאושר, התוספת תעמוד על 62% מסכום המענק עבור החודשים אפריל עד דצמבר. החוק שאושר כולל גם את הרחבת הזכאות למענק הסיוע לעסקים קטנים עבור השתתפות בהוצאות.

לאחר שנערכה לכך מבעוד מועד, תעביר רשות המסים לחשבונות הבנק של הזכאים מקדמה על חשבון התוספת למענק, אשר תשולם לשכירים ועצמאים שנמצאו זכאים למענק עבודה לשנת 2019, בשיעור של 25% מסכום המענק ששולם עבור שנה זו.

בהמשך, תשולם המקדמה, ביחד עם המענק הבסיסי, גם למי שימצאו זכאים למענק עוד במהלך שנת 2020.

היתרה של התוספת למענק תשולם יחד עם המענק הבסיסי עבור שנת 2020.

עוד נקבע כי סך התוספת לא תפחת מאלף שקלים.

עם זאת, בהתאם לחוק, שכיר, שעל פי נתוני הביטוח הלאומי קיבל דמי אבטלה בעבור מלוא החודשים אפריל עד יולי 2020 ברצף, לא יהיה זכאי לקבלת המקדמה לתוספת למענק שנועד במהותו לעודד השתתפות בשוק העבודה.

הרחבת הזכאות למענק השתתפות בהוצאות בגין מאי יוני לעסקים קטנים.

בנוסף, ועל מנת לסייע לעסקים הקטנים באופן מיידי, אושרה ההצעה להקל על עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים, ולקבוע שהוא יהיה זכאי למענק השתתפות בהוצאות, בעד חודשי הזכאות מאי ויוני 2020, אפילו אם ההפחתה ממחזור עסקאותיו אינה מגיעה ל-40%, ובלבד שהיא עולה על 25% ממחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה שלפני התפרצות הנגיף.

*******

הצטרפו אלינו לערוץ הטלגרם הרשמי בנושא מענק קורונה לעסקים של רשות המסים:

https://t.me/taxes_il

 

רשות המסים:

בעלי עסקים, עצמאים ושכירים בעלי שליטה, אנחנו עושים לכם סדר, לקראת הסגר, בכל המענקים שעדיין ניתן להגיש בקשה עבורם.

כמובן, בכפוף לתנאים שנקבעו בחקיקה.

● מענק השתתפות בהוצאות קבועות

– עבור יולי-אוגוסט 2020 עד 15.12.2020

– עבור מאי-יוני 2020 עד 15.11.2020

● מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה

– עבור יולי-אוגוסט 2020 עד 15.12.2020

– עבור מאי-יוני 2020 עד 25.11.2020

● מענק הוצאות לעסק קטן ומענק לעסק חדש

– עבור יולי-אוגוסט 2020 עד 15.12.2020

– עבור מאי-יוני 2020 עד 25.11.2020

● מענק השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית

– עבור מרץ-אפריל 2020 עד 15.11.2020

להגשת בקשות למענק ולמידע נוסף:

https://govextra.gov.il/taxes-corona

***********

הצטרפו אלינו לערוץ הטלגרם הרשמי בנושא מענק קורונה לעסקים של רשות המסים:

https://t.me/taxes_il