תצהיר מס נפשות בנכס – כל נפש מתגוררת בקביעות ביחידת הדיור מזכה את יחידת הדיור בהקצבת מים של 7 מ"ק בעבור חודשיים בתעריף נמוך.

למילוי תצהיר מספר נפשות בנכס – לחץ כאן

לנוחיותכם – קיימת אפשרות לעקוב אחר צריכות המים, תקנות מונה המים וקבלת הודעות באופן ישיר לתיבת המייל או בSMS לנייד. 

  קר"מ (קריאה מרחוק) לפניכם קישור לאתר ארד דליה להורדת אפליקציה ובדיקת סטטוס מד מים של כל תושב – לחץ כאן

 

הסברים בדבר חשבון המים:  

  1. צריכת מים מעל ההקצאה לפי דיווח מספר נפשות בנכס, תחוייב לפי תעריף ב' החל מהקוב הראשון מעבר להקצאה.
  2. תוספת לצריכה: הינה הפרש צריכת המים, אשר נותר מהמד הקודם או תיקון צריכה מתקופה קודמת.
  3. צריכת מינימום: על פי דין, כל צרכן חייב בתשלום בצריכת מינימום, גם אם לא צרך בפועל מים ו/או אם צריכתו בפועל קטנה מכמות המינימום.
  4. נזילה סמויה: על פי דין, על מנת לקבל החזר עבור תשלום מים עקב נזילה סמויה, יש להוכיח כי אכן אירעה נזילה סמויה ובנוסף את תיקונה. יודגש, כי ההחזר מוגבל לשתי תקופות חשבון (כלומר 4 חודשים) ולמגבלות אחרות הקבועות בהוראות הדין.
  5. עדכון נפשות: יש למלא טופס הצהרה ולצרף את כל ספחי תעודות הזהות של המתגוררים בנכס.
  6. בקשה לבדיקת נכס – לחץ כאן

  חשוב לדעת

  • לפי חוק המים, חייב הצרכן לשלם עבור כל כמות המים, אשר עוברת דרך מד המים.
  • שמירה על תקינות מערכת המים הנמצאת בתחום שטחו של נכס פרטי, לרבות מדי המים, היא באחריותם של הצרכנים.
  • אם השבשבת במד המים מסתובבת בזמן שהברזים סגורים, סימן שקיימת נזילה סמויה או גלויה, ויש לתקנה, באחריות ועל חשבון הצרכן, וזאת ללא דיחוי.