אמיר גופר הי"ד
נולד בכ"א בטבת תשכ"ד, 6.1.1964
נפל בכ"ה בחשוון תשמ"ג, 11.11.1982
הבא למנוחות בקיבוץ גונן.

סגן ישי שכטר הי"ד
נולד בכ"ה באדר תשל"ה,8.3.1975
נפל בקרב בכ"ג בסיון תשנ"ו, 10.6.1996
הובא למנוחות בבית העלמין בקדומים

הרב בנימין הרלינג הי"ד
נולד בכ"ד באדר תרצ"ו 18.3.1936
נרצחבכ' בתשרי תשס"א 19.10.00
מקום הקבורה: בקדומים

רס"ן אברהם גביש הי"ד
נולד בכ"ד באב תשל"ו, 19.8.1976
נרצח בט"ז בניסן תשס"ב, 28.3.02
מקום הקבורה: אלון מורה

רחל, נריה, צביקה ואבישי שבו הי"ד
אם המשפחה רחל עם שלושה מילדיה – נריה צביקה ואבישי
נרצחו בי' בתמוז תשס"ב 20.6.02
מקום הקבורה: באיתמר

רועי ארבל הי"ד
נולד בי' בכסלו תשל"ה 24.11.1974
נרצח בי"ט בטבת תשס"ד 13/1/2004
מקום הקבורה: טלמון

שלום-שולי הרמלך הי"ד
נולד בי"ב בתשרי תשל"ט 13.10.1978.
נרצח בא' באלול תשס"ג 29.8.03
הובא למנוחות בבית העלמין

הלנה (אילנה) ורפי הלוי הי"ד
רפי נולד בתש"ג 1943
הלנה נולדה בח' אדר תש"ז 28.2.1947
נרצחו בא' ניסן תשס"ו, 30/03/2006
הובאו למנוחות בבית העלמין בקדומים

שקד לסקר הי"ד
נולד בכ"ג אדר הש"נ, 20.3.1990
נרצח בא' ניסן תשס"ו, 30.03.2006
הובא למנוחת בבית העלמין בקדומים

רעות פלדמן הי"ד
נולדה בט"ז אייר התשמ"ו, 24.5.1986
נרצחה בא' בניסן תשס"ו, 30.3.06
נקברה בהרצליה

עדו זולדן הי"ד
נולד בכ"ה בחשון תשל"ט
נרצח בי' כסלו תשס"ח, 18.11.07
מקום הקבורה: קדומים

סרן יהונתן נתנאל הי"ד
נהרג בקרב
הובא למנוחות בהר הרצל בירשולים

סרן צביקה קפלן הי"ד
נולד בכ"ח בניסן תשמ"ו
נפל בכ"ב תמוז תשע"ד,20.7.2014
מקום הקבורה: חיפה