יש לשמור על סביבה נקיה מעשביה, אשפה וגרוטאות סמוך לבית.  

לוכדי נחשים:  

מטעם המועצה – ראובן סמאי, 0528-119943 – עלות קריאה – 250 ₪ 

התשלום לפקודת מ.מ.קדומים .  

לוכד פרטי – פיקל מנשה – 0522-445731 , בתיאום טלפוני ותשלום ישירות ללוכד.