שם מכרזמס המכרזתאריך פתיחת מכרזתאריך סגירת מכרז
מכרזי תאורהמכרזי תאורה ותשתיות יפתחו ביום ראשון 28/6 בשעה 14:30.

אין להגיע למועצה- הפתיחה תשודר בזום.
קישור יעלה בהמשך

מתן שירותי ביטוח למועצה13/2016/6/202009/07/20 שעה 14:00 (תאריך אחרון לבירורים- 01/07/20 שעה 12:00)
נספח ה' למכרז ביטוחים13/2016/6/2009/07/20 שעה 14:00 (תאריך אחרון לבירורים- 01/07/20 שעה 12:00)
אישור נסיון תביעות13/2016/6/2009/07/20 שעה 14:00 (תאריך אחרון לבירורים- 01/07/20 שעה 12:00)
תשובות להבהרות בנוגע למכרז ביטוחי13/2016/6/2009/07/20 שעה 14:00 (תאריך אחרון לבירורים- 01/07/20 שעה 12:00)
מכרז עבודות פיתוח לרחבי היישוב11/20201/6/202028/6/2020 בשעה 12:00 (הוארך זמן הסגירה ותאריך הנ"ל סופי)

פגישת הבהרות וסיור קבלנים 9/6/2020
סיכום סיור קבלנים 9.6.2011/20201/6/202028/6/2020 בשעה 12:00
פרטי המכרז11/20201/6/202028/6/2020 בשעה 12:00
נספח ג'- כתב כמויות11/20201/6/202028/6/2020 בשעה 12:00
נספח ג' מעודכן 17.6.202011/20201/6/202028/6/2020 בשעה 12:00
עדכון במפרט הסלילה-דפים 1,211/20201/6/202028/6/2020 בשעה 12:00
עבודות פיתוח ברחבי היישוב,לתכניות האתרים לפיתוח, לחצו כאן!11/20201/6/202028/6/2020 בשעה 12:00

פרסום מכרז תאורת בטחון + מצורף: מפרט מכרז תאורת ביטחון12/202028/5/202023/6/2020 בשעה 12:00
כתב כמויות מכרז תאורת בטחון + מצורף:מפרטי פקע''ר12/202028/5/202023/6/2020 בשעה 12:00
ערבות בנקאית תתקבל במדד 5/2020 והן במדד 4/2020
תובע עירוני 1-2020-77-90323/3/2020נסגר
מכרז פנלים סולארים 1-2020-78-1733415/3/2020נסגר.
הזוכה חברת ח.י פתרונות בע"מ
פרוטוקול סיור קבלנים, לוחות זמנים, עדכון תנאי סף מכרז גגות סולאריים

שאלות הבהרה מכרז גגות סולאריים
1-2020-78-17334נסגר
שאלות הבהרה1-2020-78-17334נסגר
מכרז למתן רשות שימוש במבנים יבילים בקדומים

2-2019-71-36520/12/2019נסגר