שם מכרזמס המכרזתאריך פתיחת מכרזתאריך סגירת מכרז
מכרז לרכישת רחפן אוטונומי09-2021ניתן להגיש הצעות עד ה-
25.11.21
שעה 14:30

שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד ליום 18.11.21
בשעה 10:00
תשובות לשאלות הבהרה- מכרז רחפן אוטונומי09-2021
מכרז רחפן אוטומטי- הסכם לדוגמא09-2021ניתן להגיש הצעות עד ה-
25.11.21
שעה 14:30

שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד ליום 18.11.21
בשעה 10:00
מכרז לרכישת רכב ביטחון08-20213.8.202124.8.2021
ט"ז אלול תשפ"א
בשעה: 15:00
פרטי מכרז לרכישת רכב ביטחון08-20213.8.202124.8.2021
ט"ז אלול תשפ"א
בשעה: 15:00
קול קורא לפריסת סיבים אופטיים2021/01- שאלות הבהרה תוגשנה עד ה- 5.8.21 בשעה 12:00.
- הגשת הצעות עד ה- 12.8.21 בשעה 14:30
פרישת סיבית אופטיים ברחבי מועצה מקומית קדומים- הוראות למשתתפים2021/01- שאלות הבהרה תוגשנה עד ה- 5.8.21 בשעה 12:00.
- הגשת הצעות עד ה- 12.8.21 בשעה 14:30
הזמנת רכבי ליסינג
מכרז הסעת תלמידים07/202122.6.21- מפגש הבהרות 29/6/2021 בשעה 10:00 במשרדי המועצה בבראון.
- תאריך אחרון להגשה 6/7/2021 בשעה 12:00 במשרדי המועצה בבראון.
- מצורף מסלולי הנסיעה הנדרשים
מכרז הסעות- פרטים07/2021
מכרז הסעות- מסלולים נדרשים07/2021
מכרז שירותי ניהול ופיקוחפא/11/2020
מכרז עבודות חשמל במבנה פיס אולפנה.
מצ"ב טפסים:

פנייה לקבלת הצעות עבודות חשמל במבנה פיס - למכרז זוטא - 21

2050-2 כתב כמויות-הצעת מחיר

201213ממורן פיקוח טרם ביצוע עבודות החשמל - אולם פייס מועצה מקומית קדומים

201213ממורן תכנית לוחות חשמל אולם ספורט קדומים צפון

מכרז 2-21 לקבלנים

סיכום סיור קבלנים עבודות חשמל פיס להבה
2-21סיור קבלנים 7/3/21 בשעה 12:00 תחנת דלק קדומים.

14/3/21 בשעה 14:00 הגשת המרכז
מכרז לשיפוץ אולפנת להבה בקדומיםיום חמישי 04/02/2021 בשעה 12:00 פתיחת מכרז שיפוץ אולפנה בזום.

המעוניינים להצטרף להתקשר לטלפון
09-7778004
052-3556011
סיור קבלנים יתקיים ביום א' 24.1.21 בשעה 10:00.
היציאה מתחנת הדלק הכניסה לקדומים.
את ההצעה יש להגיש ידנית ולשים בתיבת המכרזים במועצה עד ליום רביעי כא' שבט 3/2/21 שעה 12:00
סיכום סיור קבלנים
מכרז לשיפוץ אולפנת להבה בקדומים- כתב כמויות
מכרז לשיפוץ אולפנת להבה בקדומים- הודעה לקבלנים
מכרז לשיפוץ בריכהסיור קבלנים ב- 17/1/2021 בשעה 10:00.
תאריך אחרון להגשת הצעה:
שימו לב!
מועד מסירת ההצעה למכרז בריכה נדחה ליום רביעי ה- 27/1/2021 שעה 12:00
מכרז שיפוץ בריכה- כתב כמויותסיור קבלנים ב- 17/1/2021 בשעה 10:00.
תאריך אחרון להגשת הצעה:
שימו לב!
מועד מסירת ההצעה למכרז בריכה נדחה ליום רביעי ה- 27/1/2021 שעה 12:00
מכרז שיפוץ בריכה- פרוטוקול סיור קבלנים17.1.21
מכרז למתן שירותי ביובית16/202025.11.20 15/12/2020 כ"ט כסלו תשפ"א
שעה 12:00.

פגישת הבהרות וסיור קבלנים ייערך ביום ג' 06/12/2020 כ' כסלו תשפ"א בשעה 12:00

מקום מפגש – בתחנת הדלק בכניסה לישוב קדומים
מכרז שירותי ביובית- סיכום סיור קבלנים16/2020
מכרז לרכישת רכב ביטחון18/202018/11/2020
שאלות הבהרה ותשובות למכרז פאנלים סולאריים
מכרז קירוי מבנים ומגרשים באנרגיה סולארית17/2020פגישת מציעים -חובה-אפשרי בהתחברות מרחוק בתיאום מראש 26.10.2020 בשעה 10:00.מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה לתיבת האי מייל pro.svivot@Adi 29.10.20
מועד אחרון להגשת הצעות באופן ידני לתיבת המכרזים ולפתיחת מעטפות 5.11.2020 בשעה 14:00
מכרזי תאורהמכרזי תאורה ותשתיות יפתחו ביום ראשון 28/6 בשעה 14:30.

אין להגיע למועצה- הפתיחה תשודר בזום.
קישור יעלה בהמשך

מתן שירותי ביטוח למועצה13/2016/6/2020נסגר
נספח ה' למכרז ביטוחים13/2016/6/20נסגר
אישור נסיון תביעות13/2016/6/20נסגר
תשובות להבהרות בנוגע למכרז ביטוחי13/2016/6/20נסגר
סיכום פרוטוקול מתן שירותי ביטוח למועצה13/20המכרז נסגר
מכרז עבודות פיתוח לרחבי היישוב11/20201/6/202028/6/2020 בשעה 12:00 (הוארך זמן הסגירה ותאריך הנ"ל סופי)

פגישת הבהרות וסיור קבלנים 9/6/2020
סיכום סיור קבלנים 9.6.2011/20201/6/202028/6/2020 בשעה 12:00
פרטי המכרז11/20201/6/202028/6/2020 בשעה 12:00
נספח ג'- כתב כמויות11/20201/6/202028/6/2020 בשעה 12:00
נספח ג' מעודכן 17.6.202011/20201/6/202028/6/2020 בשעה 12:00
עדכון במפרט הסלילה-דפים 1,211/20201/6/202028/6/2020 בשעה 12:00
עבודות פיתוח ברחבי היישוב,לתכניות האתרים לפיתוח, לחצו כאן!11/20201/6/202028/6/2020 בשעה 12:00

פרסום מכרז תאורת בטחון + מצורף: מפרט מכרז תאורת ביטחון12/202028/5/2020נסגר
כתב כמויות מכרז תאורת בטחון + מצורף:מפרטי פקע''ר12/202028/5/2020נסגר
סיכום פרוטוקול מכרז תאורת ביטחון12/2020המכרז נסגר
תובע עירוני 1-2020-77-90323/3/2020נסגר
מכרז פנלים סולארים 1-2020-78-1733415/3/2020נסגר.
הזוכה חברת ח.י פתרונות בע"מ
פרוטוקול סיור קבלנים, לוחות זמנים, עדכון תנאי סף מכרז גגות סולאריים

שאלות הבהרה מכרז גגות סולאריים
1-2020-78-17334נסגר
שאלות הבהרה1-2020-78-17334נסגר
מכרז למתן רשות שימוש במבנים יבילים בקדומים

2-2019-71-36520/12/2019נסגר