שם מכרזמס המכרזתאריך פתיחת מכרזתאריך סגירת מכרז
מכרז למתן רשות שימוש במבנים יבילים בקדומים

2-2019-71-36520/12/2019
מכרז פנלים סולארים1-2020-77-90315/3/2020
תובע עירוני 1-2020-78-1733423.3.2020
פרוטוקול סיור קבלנים, לוחות זמנים, עדכון תנאי סף מכרז גגות סולאריים

שאלות הבהרה מכרז גגות סולאריים
1-2020-78-17334