מצ"ב להורדה:

2405-1 תנוחה

tasht- mzpe ishy- 120122

2405-3-pratim

2199-01-Layout1

221-27-e1-Layout1-500

108כביש גישה – הסדרי תנועה זמניים-500

2199-03-Model

2199-02-Model

107כביש גישה – תוכנית סימון וצביעה-500 103כביש גישה – תנוחה גליון 2 -250

106כביש גישה – חתכים לרוחב

105כביש גישה – חתכים ופרטים

102כביש גישה – תנוחה גליון 1 -250

104כביש גישה – חתכים לאורך

101כביש גישה – מצפה ישי ביצוע שלב א-500