עדכון פעילות גני הילדים: בל"ג בעומר, יוח"א וניצנים.

הורי תלמידי הגנים שלום,
בימים אלו אנו עוסקים בהשבת מערכת החינוך בגני הילדים לפעילות סדירה, בהתאם להנחיות משרד החינוך.
ל"ג בעומר
על אף פרסומים בתקשורת, שכביכול יש פתרון ברשויות להפעלת גני הילדים בל"ג בעומר, ברשויות רבות, ואף אנו ביניהן, אין מספיק כח אדם לפתיחת הגנים באמצעות סייעות, תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות והחינוך לחלוקת קבוצות ותתי קבוצות.

אנו מודעים לצורך שלכם, ההורים, במענה ביום זה, אך לצערנו, לא נוכל לתת מענה על אף השתדלותנו.

יוח"א בגני 4-5
פעילות יוח"א תתחיל ביום ראשון, 17.5 . גני הילדים יסתיימו בשעה 15:45, בכדי שנוכל לאפשר ניקיון מיטבי בהתאם לנהלים. יש להירשם מחדש להזנה. חיוב עלות ההזנה יקבע לפי ימי הפעילות – 7 ש"ח ליום (הנחות ינתנו למי שאושרה לו הנחה בתחילת השנה).

ניצנים בגני 3-4
פעילות ניצנים תתחיל ביום ראשון, 17.5. גני הילדים יסתיימו בשעה 15:45, בכדי שנוכל לאפשר ניקיון מיטבי בהתאם לנהלים. יש להירשם מחדש לתכנית צהרון ניצנים. חיוב לגילאי 4 יקבע בהתאם לעלות ההזנה לפי ימי הפעילות. חיוב לגילאי 3 נקבע כעלות יומית של 20 ש"ח לפי מספר ימי פעילות.
פתיחת מסגרות צהרוני ניצנים מותנית במינימום נרשמים (7 נרשמים לכל קבוצת פעילות).

רישום להזנה ולניצנים בקישור המצ"ב עד יום רביעי, 13.5, י"ט אייר בשעה 09:00 בבוקר.

לא יתאפשר רישום מאוחר, כל עוד לא ישתנה מתווה הפעילות בחלוקה לקבוצות בגני הילדים >>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKkS1ukD2m6KfvYsEk1lUSed87l8dTp1rWTcieMIMV-rwveQ/viewform?usp=sf_link