השירות הווטרינרי אחראי על שמירת הציבור מפני מחלות המועברות ע"י בעלי חיים ובאמצעות מזון מן החי. השירות עוסק ברישוי ופיקוח על בעלי חיים ובמטרדים הנגרמים ע"י בעלי חיים בתחום הרשות, וכן ברישוי ופיקוח על עסקים לממכר מזון מן החי (בשר, עופות, דגים וכיו"ב).

 • חיסוני בע"ח – מועד הגעת הוטרינר למתן חיסוני בע"ח מפורסם בדפי המידע ובאפליקציה "קדומים שלי"
 • הדברת חיות מוגנות: שפני סלע ושועלים – נדרש אישור מיוחד מרשות הטבע והגנים לדילולם. 
 • הנחיות לבעלי כלבים  

בהתאם לנדרש בחוק פקודת הכלבת – 1934 כולל תיקונים וחוק עזר רשות מקומית קדומים.

חובה להקפיד על הנדרש: 

 1. כל בעל כלב חייבעפ"י החוק להוציא רשיון להחזקת כלב מטעם הרשות המקומית  

    (מ"מ קדומים). 

 1. יש לחסן כל כלב מגיל 3 חודשים נגד מחלת הכלבת, ולחזור על החיסון בגיל שנה. 
 2. יש להקפיד שהכלב יהיה קשור או סגור בהתמדה
 3. כל כלב משוטט ברשות הרבים ייתפס ויילקחלתחנת הסגר למרות חיסונו, ובעל   

    הכלב יהיה צפוי לקנס לפי מספר הימים שהכלב ישהה בכלביה. 

 

שימו לב! כל כלב, גם מחוסן, שנשך אדם יוסגר ע"י בעליו למשך 10 ימים לתחנת ההסגר שאליה יופנה.  הכלב ישוחרר רק לאחר הצגת אישור בכתב מגזברות המועצה. 

כלבים שיילכדו יוסגרו לתחנת ההסגר ב: 

 •  "קנטרי כלב"- בסמוך לצומת רופין – צביקה, בית יצחק 050-8100070  

שעות הפתיחה – "קנטרי כלב":    08.00-12.00 

   16.00-18.00 

 •  באזור התעשייה בברקן . 

בעקבות שינוי בחוק – הפיקוח על הכלבים התשס"ה 2005 סעיף 14 א' – חלה חובת סימון כלבים בשבבים אלקטרונים. 

 • עלות החיסון – 137 ₪. 
 • עלות שבב (חד פעמי) – 68 ₪. 
 • עלות חיסון לכלבת – כלב מעוקר – 48 ₪. 
 • עלות החיסון לחתול – 27 ₪ 
 • עלות חיסון לחתול מסורס – 13 ₪ 

   

המועצה קוראת לכל בעלי הכלבים לשתף פעולה – למען איכות חיי התושבים.