להלן שמות נציגי הציבור שמונו לכהן בוועדות מכרזי כוח-אדם, בהתאם לתקנות החדשות:

  1. צפניה שמעון
  2. מלכה ברט