1. תכנית שנתית לקידום אנשים עם מוגבלויות
  2. תכנית חופשות מרוכזות 2021
  3.