1. תכנית שנתית לקידום אנשים עם מוגבלויות
  2. תכנית חופשות מרוכזות 2020
  3. נוהל דיווח נוכחות עובדים