1. תכנית שנתית לקידום אנשים עם מוגבלויות 2023
  2. תכנית חופשות מרוכזות 2022