תושבים יקרים, 

המועצה והמרכז הקהילתי יחד עם תושבים פעילים ואנשי מקצוע מובילים בשנה זו שתי תכניות אב אשר מטרתן צמיחה וגידול משמעותיים של קדומים בשנים הבאות,  הן בפן הפיזי של בנייה ומסחר והן בפן הקהילתי.

התכניות מבוססות על מידע שנאסף מתושבי היישוב בתהליכי שיתוף ציבור, בהם היו אחוזי ההיענות גבוהים ברמה ארצית.

שתי התוכניות הן: 

  1. תכנית אב- בנייה, מסחר, תעסוקה ותיירות לעשורים הקרובים- תכנית מוכנה ואושרה על ידי משרד השיכון
  2. מיפוי קהילתי– חיזוק הקהילתיות והחוסן הקהילתי בכל תחומי הקהילה- הסתיים שלב איסוף הנתונים (השתתפו בסקר 412 תושבים) וכעת מתגבשת תכנית עבודה בשיתוף נציגי שכונות. התכנית תוצג לציבור במלואה בהמשך.

 


תכנית אב לקדומים, התכנית מהווה חזון יישומי לצמיחה והתפתחות קדומים בשנים הבאות, היא כוללת תכניות מקצועיות הנוגעת בתחומים פיזיים: דיור למגורים, אזורי מסחר ותעסוקה, מבני ציבור, נוף ושטחים ירוקים, מתחמי תיירות וכן שיפור תחום התשתיות: מערך כבישים בתוך ומחוץ ליישוב, מים, ביוב, אינטרנט וחשמל. התכנית מנחה מדיניות כמעין 'כוכב צפון' לקבלת החלטות נכונות על בסיס מדיניות ונתונים בהווה ובעתיד לפי שלבי הצמיחה.

תכנית האב הוכנה על ידי מתכננים מקצועיים, עברה אישור של אדריכל מחוז מרכז במשרד השיכון והוצגה בלשכת תכנון במינהל האזרחי ונמצאת בשלבי אישור סופיים. יש לציין, כי התכנית איננה סטטוטורית ואינה מהווה תחליף לקידום תב"עות (תכנית בניין עיר) ולכן ייתכנו שינויים בהתאם לצרכים עתידיים. 

 חוזרים לציבור עם תכנית האב ותוצרי שיתוף הציבור (לחץ על המודגש): 

  1. תכנית אב לקדומים  עיקרי התכנית במצגת מקוצרת
  2. שיתוף ציבור  תוצרים ונתונים שנאספו מהציבור באמצעות השאלונים
  3. תהליך שיתוף ציבור מסמך מסכם של התהליך

בשיתוף הציבור התקבלו מהתושבים רעיונות רבים אותם אנו כבר לומדים ועמלים לקדם בשטח. 

תודה על השותפות בדרך לצמיחתה של קדומים,

שלכם, 

חננאל דורני, ראש המועצה המקומית קדומים.