תושבים יקרים, 

שמחים להגיש לפניכם את תכנית אב לקדומים, התכנית מהווה חזון יישומי לצמיחה והתפתחות קדומים בשנים הבאות, היא כוללת תכניות מקצועיות הנוגעת בתחומים פיזיים: דיור למגורים, אזורי מסחר ותעסוקה, מבני ציבור, נוף ושטחים ירוקים, מתחמי תיירות וכן שיפור תחום התשתיות: מערך כבישים בתוך ומחוץ ליישוב, מים, ביוב, אינטרנט וחשמל. התכנית מנחה מדיניות כמעין 'כוכב צפון' לקבלת החלטות נכונות על בסיס מדיניות ונתונים בהווה ובעתיד לפי שלבי הצמיחה.

תכנית האב הוכנה על ידי מתכננים מקצועיים, עברה אישור של אדריכל מחוז מרכז במשרד השיכון והוצגה בלשכת תכנון במינהל האזרחי ונמצאת בשלבי אישור סופיים. יש לציין, כי התכנית איננה סטטוטורית ואינה מהווה תחליף לקידום תב"עות (תכנית בניין עיר) ולכן ייתכנו שינויים בהתאם לצרכים עתידיים. 

 חוזרים לציבור עם תכנית האב ותוצרי שיתוף הציבור (לחץ על המודגש): 

  1. תכנית אב לקדומים  עיקרי התכנית במצגת מקוצרת
  2. שיתוף ציבור  תוצרים ונתונים שנאספו מהציבור באמצעות השאלונים
  3. תהליך שיתוף ציבור מסמך מסכם של התהליך

בהמשך נפרסם לציבור חוברת שתכלול תכניות מפורטות של כלל המתכננים, זאת לאחר אישור התכנית על ידי כל הגורמים הרלוונטים.  

בשיתוף הציבור קיבלנו מהתושבים הרבה רעיונות, דגשים והמלצות לפיתוח עליהם אנו כבר עובדים ועמלים לקידומם בשטח. 

תודה על השותפות בדרך לצמיחתה של קדומים,

שלכם, 

חננאל דורני, ראש המועצה המקומית קדומים.

 

 


מקדמים את תחום התיירות – בעקבות תהליך שיתוף הציבור: 

קול קורא ליזמים לפיתוח פארק הצנירים – המועצה פונה ליזמים לקחת חלק בטיפוח והשלמת החוויה עבור המבקרים בפארק הצנירים-  בוצע ובתהליך בחירת יזם.

 'קול קורא ליוזמות'- לחצו כאןהוארך זמן הגשת קול קורא ל14.1.21- נסגר.