​תשלומי ההורים בגני הילדים ובבתי הספר כוללים תשלום חובה בגין ביטוח ותשלומי רשות בגין תרבות, תכניות לימודים נוספות, ומרכיבי העשרה נוספים הניתנים במסגרת החינוכית. חוזר פירוט תשלומי הורים נשלח מדי שנה להורים על ידי בתי הספר (לתלמידי בי"ס) או הרשות המקומית (להורי ילדי גנים), בהתאם לחוזר מנכ"ל.