עדכון חוק עזר שמירה לקדומים

ביטחון תושבי המועצה עומד בראש מעיינינו והינו אחד הנושאים  החשובים שבטיפול המועצה.

במשך השנים הוקם מערך מקיף של מרכיבי ביטחון בישוב הכולל מוקד המאויש 24/7, מצלמות, מכ"מים, רכבי ביטחון, עמדות שמירה, מערכת שליטה ובקרה, רחפנים, ציוד מיגון וציוד רב נוסף באמצעות סכומי כסף גדולים שגויסו בחלקן ממקורות חיצונים.

מערך השמירה ממומן מתקציבי משרד הביטחון ומגביית אגרת שמירה ממחזיקי הנכסים. לצורך כך, חוקקה המועצה בעבר חוק עזר לשמירה.

משרד הפנים מגביל התוקף  של חוקי עזר ודורש עדכונם אחת לכמה שנים, בהתאם לשינויים בצרכי הביטחון.

החל מינואר 2024 נחל לגבות לפי החוק החדש שאושר עפ"י מדיניות משרד הפנים ועבר את כל השלבים הנדרשים-

חוק עזר לקדומים (שרותי שמירה) תשפ"ד- 2023.

עפ"י החוק, החיוב ייעשה מעתה במדרגות של תעריפים בהתאם לשטח הנכס.

בהתאם למדיניות משרד הפנים החוק מאפשר מתן הנחה  רק בחלק מכללי ההנחות הנהוגים ע"פ תקנות ההסדרים במשק המדינה הנחה בארנונה.

נתוני זכאי ההנחות, לצורך הוצאת החיובים לשנת 2024, קיימים במערך הגביה ויוזנו אוטומטית לזכאים .

לעיון במסמך תחשיב אגרת השמירה לחץ כאן

טבלת הנחות חוק- אגרת שמירה:

הגדרה  הנחה באגרת השמירה
חד הורי                              הנחה 20% - על כל הגודל. בכפוף להמצאת אישורים מול מחלקת הגביה
פנסיונר - זיקנה מיוחדת 100% הנחה עד 100 מ"ר הנחה 100% - עד 100 מ"ר 
פנסיונר- הנחה 25% עד 100 מ"ר הנחה 25% - עד 100מ"ר 
נפגעים משרד ביטחון 66% עד 70 מ"ר - עד 4 נפשות הנחה 66% - עד 70 מ"ר 
נפגעים משרד ביטחון 66% עד 90 מ"ר - 5 נפשות ומעלה  הנחה 66% - 90 מ"ר 
סיעודי 70%  הנחה 70% - על כול הגודל 
ילד נכה 33% עד 100 מ"ר הנחה בגובה 33% - עד 100 מ"ר 
נפגעי פעולות איבה 66 % עד 70 מ"ר עד 4 נפשות  הנחה בגובה 66% - עד 70 מ"ר 
נפגעי פעולות איבה 66 % עד 90 מ"ר מחמש נפשות ואילך   הנחה בגובה 66% - עד 90 מ"ר  
הנחת נכות 40% עד 150 מ"ר  הנחה בגובה 40%- עד 150 מ"ר 
הנחת נכות 80% עד 150 מ"ר  הנחה בגובה 80% - עד 150 מ"ר