לרישום מאוחר לשנת הלימודים תשפ"ה יש למלא את הפרטים הבאים:
 
סיבת הרישום המאוחר (חובה) שדה חובה
Browser not supported