בעקבות מהפכת המיחזור ולשמירת איכות הסביבה הוצבו ברחבי הישוב מתקני מיחזור לקרטונים, נייר ובקבוקי פלסטיק וזכוכית

פינוי מכלי מחזור מתבצעים לאורך השבוע

הנחיות לתושב:

  • יש לזרוק את הפסולת הייעודית למיכלי המחזור הללו בלבד! 
  • אין לזרוק פסולת למחזור בפחי האשפה הירוקים

פירוט מתקני מחזור: 

  • מתקני קרטונים: יש לקפל את הקרטונים וליישר אותם
  • מתקני עיתונים: יש לדחוס את העיתונים והניירות לתוך המיכל
  • מתקן לסוללות ביתיות: מוצב בלשכת ראש המועצה בפארק בר-און וכן בבתי הספר.

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים- משרד הבריאות