בעקבות מהפכת המיחזור ולשמירת איכות הסביבה הוצבו ברחבי הישוב מתקני מיחזור לקרטונים, נייר ובקבוקי פלסטיק וזכוכית

פינוי מכלי מחזור מתבצעים לאורך השבוע

הנחיות לתושב:

    • יש לזרוק את הפסולת הייעודית למיכלי המחזור הללו בלבד! 
    • אין לזרוק פסולת למחזור בפחי האשפה הירוקים

 

  • פירוט מתקני מחזור: 

 

מתקני בקבוקי פלסטיק: מיועדים לכל בקבוקי הפלסטיק לסוגיהם

              מתקני קרטונים: יש לקפל את הקרטונים וליישר אותם

              מתקני עיתונים: יש לדחוס את העיתונים והניירות לתוך המיכל

              מתקן לסוללות ביתיות: מוצב בלשכת ראש המועצה בפארק בר-און וכן בבתי הספר.

             

 

 הוספה של מפות GIS- מיקום מתקני המחזור: 

מפה GIS  עליה יופיעו נקודות פיזור המיכלים.–  

דוד לדקור נקודות: 

מחזור בקבוקי פלסטיק, נייר, קרטונים, זכוכית, פח כתום