בהתאם לתיקון סעיף 65ג. בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) תשל"ט-1979 ( להוראות החוק לחצו כאן), החל מיום 1.1.21 נקבע פטור מארנונה למצללה (פרגולה) הממוקמת בחצר, גג או מרפסת של בית מגורים, ושאינה משמשת למחסן או לחניה, גם במקרה שבו הפרגולה מכוסה בכיסוי שקוף מחומר פלסטי.  

בהתאם לתיקון, אלו התנאים לקבלת הפטור:

  • הפרגולה נסמכת על עמודים או נסמכת באופן חלקי על לא יותר מאשר שני קירות של מבנה המגורים שאליו הוא צמוד.
  • המרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו.
  • הקירוי האטום עשוי מחומר פלסטי שקוף.

תמונות לדוגמה:
מצללות שאינן עונות על הקריטריונים, ולכן אינן פטורות מחיוב ארנונה -  לתמונה מספר 1 לחצו כאן,  לתמונה מספר 2 לחצו כאן
מצללה שעונה על הקריטריונים, ולכן פטורה מחיוב ארנונה -  לתמונה מספר 3 לחצו כאן 

לפרטים נוספים:
אתר המועצה - מחלקת גביה

פרטים אישיים

Browser not supported