1. הסעות בקדומים מערך הסעות פנים וחוץ לתלמידי החינוך הרגיל ולתלמידי החינוך המיוחד בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.
  2. מידע על הסעות תלמידים על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך  לחץ כאן