• חננאל דורני | 052-4772777

  • עוזאל ותיק | 054-9458299

  • אשר אוחיון | 050-8445628

  • הרב מנחם שחור | 0546709111

  • דיני ביטון | 054-5752072

  • רואי מסורי | 0544822392

  • הלל בש | 050-6904746

  • אליענה זילברמן | 054-3324191

  • הרב נתי כהן | 052-3114399