חננאל דורני | 052-4772777
יהודית יפין | 058-4244558
אשר אוחיון | 050-8445628
חיים אטיאס | 053-2235532
דיני ביטון | 054-5752072
רואי מסורי | 0544822392
תמיר שובלי | 052-5323478
אליענה זילברמן | 054-3324191
הרב נתי כהן | 052-3114399