לפרטים על החוגים ניתן לפנות למזכירות המתנ"ס: טלפון 09-7457327  kdumim@matnasim.org.il  

כניסה לחוברת החוגים

הרשמה לחוגים