מחלקת החינוך בקדומים רואה חובה ושליחות במתן מענה לבעלי צרכים מיוחדים המתגוררים ברשות. רכזת תחום החינוך המיוחד במחלקה אחראית על הטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי 3-21. הרכזת פועלת יחד עם צוות החינוך והמתי"א למען שילובם במסגרות חינוכיות בהתאמה לצרכיהם,  באחריותה לרכז פניות מצוותי החינוך והמוסדות, לקיים ועדות אפיון וזכאות ודאגה למתן מענה המיטבי עבור הילדים  על פי החלטות צוותי המקצוע ובראיית טובת הילד. בקדומים גן חינוך מיוחד לבעלי קשיים שפתיים והתפתחותיים, כיתות חינוך מיוחד, ומערך הסעות נרחב להסעת תלמידים הלומדים במסגרות לבעלי צרכים מיוחד מחוץ ליישוב.

תפקידי רכזת החינוך המיוחד:

  1. תיאום וועדות אפיון וזכאות לילדים עם צרכים מיוחדים בגילאי 3-21.
  2. סיוע במימוש ומיצוי החלטת ועדת איפיון וזכאות בהתאם לבחירת ההורים תוך תאום עם מסגרות החינוך השונות.
  3. ריכוז פניות בנושא החינוך המיוחד בכלל, בין היתר פניות בנושא הסעות תלמידי החנ”מ והעברת המידע לרשות ההסעות, מלווים, שיבוצים ואיתור מסגרת חינוכית.
  4. מעקב ובקרה על השתלבות התלמיד במסגרת החינוכית.
  5. הנגשה פרטנית- לתלמידים בהתאם לחוק הנגישות – לבעלי לקויות שמיעה, ראיה ולקויות פיזיות שונות.
  6. ועדות אפיון וזכאות: אנו פוע   לים על פי הנחיות משרד החינוך שהתחדשו החל משנת הלימודים תש"ף. הורה המעוניין לקבל פרטים נוספים על התהליך והוועדות מוזמן לפנות לגננת/יועצת בבית הספר בו הילד לומד.

לפרטים נוספים על הזכאויות ותהליכי הועדה לכניסה ושיבוץ בחינוך המיוחד לחץ כאן

הנגשה פרטנית של כיתות לימוד ואמצעי נגישות עבור ילדים עם מוגבלויות

ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנון שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ( התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ח – 2018.

האחריות להגשת הבקשה להתאמות הנגשה היא של ההורה על גבי טופס הבקשה המצורף.

ההורה/ אפוטרופוס יגיש את הבקשה, בצירוף המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו נוגעים לתפקוד הילד/ה במוסד החינוכי, לרשות המקומית בה לומד התלמיד.

הורים יקרים- לבקשה להנגשה יש למלא את הטופס- לחצו כאן