שוכרי קראוונים מתבקשים למלא את פרטי מוני החשמל כל חודש זוגי (פברואר, אפריל, יוני, אוגוסט, אוקטובר, דצמבר) מתאריך ה-16 לחודש  עד סוף חודש המדווח.

יש לצלם את מונה החשמל ולצרף אותו בטופס הנ"ל.

קריאות  שישלחו לאחר המועד הנדרש לא יקלטו במערכת ותינתן הערכה במקום.

דיווח פרטי מוני חשמל: מילוי טופס מקוון לחץ כאן