דרשת שבת שובה-האזינו תשפ"א
הרב צבי פרבשטיין שליט"א

שיעור הרב צבי בענייני יום הזיכרון ויום העצמאות >>>