יעוד המחלקה

ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. גובה הארנונה נקבע לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת, לפי סוג השימוש בנכס ומיקומו של הנכס.
הארנונה משמשת את המועצה למימון פעילותה ולמתן שירותים לתושביה בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולחוקי העזר.
צו הארנונה מאושר מידי שנה, על ידי מליאת המועצה.

לנוחיותכם- לכל תושב קיים "תיק תושב דיגיטלי לתשלומים" הממשק ידידותי, מעודכן ומרכז את כל המידע האישי כניסה לתיק תושב       

 

דרכי התקשרות

מזכירות המחלקה: 09-7778013 | פקס: 09-7778013

כתובת: פארק תעשיה בר-און משרדי המועצה

זמני קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א, ב,  ד , ה 8:30-13:00   (כל יום למעט יום שלישי)

צוות המחלקה:

מנהלת, מעיין עמרם: maayan@kedumim.org.il


רכזת גבייה, קרן שלמה: gviya@kedumim.org.il


רכזת גבייה, מרים אמויאל: gviya2@kedumim.org.il