כתובת: רח' יצחק מלצר

טלפון : 09-8617628

מייל מחלקה: [email protected]

זמני קבלת קהל: ימים א-ה 8:30-13:00 (בתיאום מראש)

יעוד המחלקה

מחלקת  שפ"ע -המחלקה לשיפור פני העיר, אמונה על איכות הסביבה ביישוב ובכלל זה על נקיונה, תחזוקתם השוטפת וטיפוחם של המוסדות, מתקנים, רחובות, כיכרות ופארקים וכן על פיקוח ווטרינרי ומפגעים סביבתיים.

תחומי אחריות

1. תחזוקה  אחזקה שוטפת של תשתיות: חשמל, תאורת רחוב, מערכת הביוב והמים ותחזוקת מבני ציבור וגני שעשועים.

מערכת מתקני המים , בדיקת מוני מים ואיכות המים פעם בחודש ע"י משרד הבריאות.

2. גינון  ברחבי היישוב קיימים כ- 390 דונם שטחי גינון עליהם אחראית מחלקת הגינון.  צוות הגינון אחראי על תכנון, תחזוקה, טיפוח וגינון כל השטחים הציבוריים הירוקים ברחבי היישוב כולל מוסדות החינוך .

3. תברואה – איכות חיינו תלויה בכל אחד מאתנו. אנו פונים לציבור לשמור על הניקיון הסביבתי, ייבוש נזילות מים בחצרות, פינוי גרוטאות ושמירה על בעלי החיים שברשותנו.  

פיזור וזמני איסוף פחי אשפה לפסולות רגילה גזם וגרוטאות ומיכלי מחזור מפורט למטה

4. פיקוח העירוני – אחראי על פיקוח ואכיפת חוקי עזר בתחום המועצה וזאת לשם שמירת הסדר והניקיון , יצירת סביבה בעלת ערכי חוק וסדר ואיכות חיים גבוהה לתושבי הישוב. 

ניתן לדווח על מפגעים בשירות הווצאפ החדש של מוקד קדומים בטלפון 0548796103

דו"ח אזורי לאיכות הסביבה