בבקשה למיגון יש להגיש אישור תושב

לקבלת אישור תושב יש לפנות למחלקת גביה וארנונה