מיגון מלא במימון משרד הביטחון (החלפת חלונות)

יש לקבוע תור למשרד הרישוי באתר המשרד ולהגיע עם המסמכים הבאים:

תושבים -

מקור וצילום של: תעודת זהות + ספח

אישור תושב- להזמנת אישור תושב לחץ כאן 

רשיון רכב, או שטר מכר לטובת מבקש המיגון אם הועברה בעלות ברכב לאחר הפקת רישיון הרכב התקף במועד הבקשה.

תושב בעל רכב החכר מהמעסיק – יש להוסיף 'תצהיר למיגון רכב החכר' המצוי באתר המשרד.

 

*האחריות השירות וההתקנה באחריות החברה המבצעת