מנהל מחלקת נוער- הראל ברק 052-6198868

מחלקת הנוער מאמינה בכוח הנוער לפעול, לשנות ולהיות כוח משמעותי בחברה. המחלקה אחראית על כלל בני הנוער ביישוב לרבות תנועות הנוער. המטרה החינוכית היה להנחיל בקרב בני הנוער ערכים של מעורבות חברתית, אכפתיות, מנהיגות כלפי עצמם וזולתם. צוות מחלקת הנוער פועל לבסס את תחושת השייכות בקהילה ובחברה ומעודד לעשיה חברתית ונתינה ולהיותם אזרחים טובים ופעילים. 

צוות המחלקה כולל: מנהל מחלקה, רכזים, קומונריות, צוות קידום נוער הצוות פועל בשיתופי פעולה עם ועדות קהילתיות, מחלקת החינוך, המחלקה לשירותים חברתיים ומחלקות נוספות במרכז הקהילתי.

תחומי אחריות:

  1. תנועות נוער- סניף בני עקיבא ואריאל- סניף בנים וסניף בנות.  
  2. מועדון נוער לכלל בני הנוער
  3. פעילות בשכבות לפי גילאים-  מיני נוער, כיתות ז-ח נוער בוגר, כיתות ט-יב.
  4. פעילויות תוכן ופנאי לאורך השנה
  5. אירועי קיץ מגוונים 
  6. הכנה לשירות משמעותי 

מידע לנוער ולהורים בנושא תעסוקת בני נוער:

הנפקת כרטיס עובד – מחלקת משאבי אנוש במועצה תנפיק לכם כרטיס עובד- ללא כרטיס עובד לא תוכלו לעבוד!

יש להניח בתיבה הלבנה הסמוכה לדואר- את כל 4 הטפסים המפורטים להלן:

  1. מילוי  טופס 101 2024 להורדה ומילוי
  2. צילום ת"ז של הנער/ה או צילום ספח של אחד ההורים
  3. הודעה בדבר פירוט תנאי העבודה- ./uploads/n/1717050821.7409.pdf
  4. אישור רפואי מרופא המשפחה שהנער/ה כשיר לעבודה 

לאחר תום העבודה עליכם למלא את דוח שעות (לחצו כאן) אותו תחתימו את המעסיק ותגישו למועצה בתיבה הלבנה בסניף הדואר בקדומים דרום או במייל למחלקת משאבי אנוש>> [email protected]

טפסים