מנהלת הלשכה ופניות הציבור :

שמרית מלאכי lishka@kedumim.org.il 

לכל פניה, בקשה ויוזמה חדשה לקידום ניתן לפנות לראש המועצה בדוא"ל למנהלת הלשכה 


מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור :

שירה שאול  mevaker@kedumim.org.il