ישנם שיצאו לתרבות רעה, מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית בגדו בתכונתם האישית המיוחדת… אבל אם היה מוצא את תפקידו וממלאו, לעסוק בקביעות באותו המקצוע שבתורה, המתאים לתכונת נפשו… אז היה נשאר באופן נעלה לקדושת התורה, ועושה חיל בתורה במקצוע השייך לו…" (הראי"ה קוק, אורות התורה)

אנו מאמינים כי כל תלמיד הינו יחיד ומיוחד בחוזקותיו, בצרכיו, במאפייני הלמידה שלו, ובדרכו להשפיע בעולם. לאור זאת אנו פועלים לחזק במערכות החינוך בקדומים את תפיסת החינוך האישי, בה מושם דגש על יצירת אקלים חינוכי מיטבי, בכלים של דיאלוג בין-אישי והעצמת התלמיד.

מחלקת החינוך בקדומים מקדמת יחד עם כל השותפים שלנו – מנהלי מוסדות החינוך, משרד החינוך ובעלויות -תוכניות שונות לרווחת ילדינו

תוכניות העשרה

בבתי הספר היסודיים פועלות תוכניות העשרה בבתי ספר במימון משותף של המועצה, ההורים ובתי הספר. בין התוכניות – אומנות, דרמה ומחול; רובוטיקה, טכנולוגיה ואווירונאוטיקה; סינקופה, תוכנית צפרות (כנפי קק"ל) ועוד.

בית ספר מנגן

תוכנית בית ספר מנגן פועלת בנחשון בנות ובנחשון בנים בכיתות ה', ובתלמוד תורה יסדת עוז בכיתה ב'. במסגרת התוכנית לומדים התלמידים נגינה בקבוצות קטנות. את התוכנית מפעילים מורים הקונסרבטוריון של קדומים.

ביקורים בתפוח הפיס

תכנית להעשרה וחשיפה מדעית לתלמידי בית הספר היסודי וגני החובה. התלמידים מבקרים בתפוח הפיס לפעילויות בנושאים מדעיים שונים. התוכנית מעודדת למידה מדעית בדרך של חוויה והתנסות.

סיירת מדעים בתפוח הפיס

תכנית להעשרה במדעים לתלמידות ןתלמידים מצטיינים בכיתות ג-ו. התוכנית כוללת שמונה מפגשים בשנה וכן ביקור ופעילות במעבדות באוניברסיטת אריאל. התלמידים נבחרים ע"י בתי הספר.

קורס שחייה

כיתות ה' יוצאות לעשרה מפגשים ללימוד ולשיפור סגנונות שחייה שונים. המפגשים מועברים ע"י מדריכי שחיה מקצועיים ומתקיימים בשעות הלימודים. השיעורים ממומנים ע"י המועצה ומשרד החינוך, בהשתתפות הורים.

מועדונית הרעות

המועדונית הינה שירות משותף למחלקת החינוך ולמחלקה לשירותים חברתיים. המועדונית מיועדת לתלמידים בגילאי היסודי. המועדונית מהווה מקום חם ועוטף לילדים בשעות אחה"צ ומענה משלים בתחום הלימודי, החברתי והרגשי. המועדונית פועלת בימם א-ה משעת סיום הלימודים ועד השעה 18:00. השתתפות ילדים במועדונית על פי המלצה והחלטה של גורמי חינוך ורווחה.

תכנית ניצנים

מסגרת צהרון להארכת יום הלימודים עד השעה 16:00בגני 3-4 . התכנית כולל פעילות פדגוגית וארוחת צהרים חמה, ומסובסדת באופן חלקי ע"י משרד החינוך.

מסגרות יוח"א (יום לימודים ארוך) ותכנית ההזנה

במסגרת תכנית יום חינוך ארוך, מוארך יום הלימודים לתלמידי בתי הספר ביסודיים בקדומים (7 שעות לימוד בימים א,ב,ד,ה) ובגני חובה (עד השעה 16:00). במסגרת זו זכאים התלמידים לארוחות צהרים חמה בעלות מסובסדת.

תוכנית "ניצנים בחופשות"

בחנוכה ובפסח מתקיימת מסגרת "ניצנים בחופשות" בין השעות 8:00-13:30. התוכנית מיועדת לגני הילדים ולכיתות א-ג, ומותנית במינימום נרשמים.

"תכנית אור" בגני הילדים

במסגרת התכנית נכנסת לשלושה גנים מדי שנה אשת מקצוע מתחום הטיפול לעבודה עם מספר ילדים על מנת לקדמם באופן פרטני וקבוצתי. התכנית כולל מספר הדרכות להורי הילדים ולצוות החינוכי. התכנית מופעלת במסגרת התכנית הלאומית 360. בחירת הילדים והפניה להורים נעשית ע"י הצוות המקצועי.

"חדר שלווה" בבתי הספר נחשון בנים ונחשון בנות

תכנית חינוכית טיפולית לתלמידים, במסגרת בית הספר, במסגרתה  מקבלים תלמידים בכיתות היסודי מענה רגשי-חברתי. בצוות הטיפולי בחדר כולל תרפיסטית, עובד סוציאלי, פסיכולוג ויועצת בית הספר. התכנית מופעלת במסגרת התכנית הלאומית 360. בחירת הילדים והפניה להורים נעשית ע"י הצוות המקצועי.

תכנית המוגנות

תכנית חינוכית במימון הרשות למניעת פגיעה מינית בילדים. התכנית כוללת שיח חינוכי במסגרות החינוכיות, המבוסס על תכנית הכשרה למניעת פגיעות מיניות שערכה הרשות בשיתוף מכון חרוב לאנשי חינוך וטיפול, הצגות לתלמידי גנים ותכניות קבוצתיות המועברות ע"י אנשי מקצוע בהתאם לצרכים ספציפיים.

סל מדע

תכנית המופעלת בשיתוף ובסבסוד משרד המדע. התכנית כולל חוגים, ימי שיא ופעילויות העשרה לילדים ונוער בתחומי המדע והטכנולוגיה. פרטי הפעילויות מתפרסמים בסמוך למועדי הפעילות.