פרויקט מדיחי כלים

לאחר שנים בהן אכלו ילדי הגנים את ארוחת עשר וארוחת הצהרים בצהרונים בכלים חד פעמיים, התחלנו בתהליך של מעבר לשימוש בכלים רגילים.

לקראת שנת הלימודים תשפ"ג ניקנו כלים חדשים לשימוש בגני הילדים. על מנת להקל על השימוש במהלך היום, הותקנו מדיחי כלים בכל הגנים.

בנוסף, נערכה סדנה לגננות ולסייעות, במהלכה נדונה תרבות הצריכה ומחירה הערכי, החברתי והסביבתי, והצוות התנסה ברעיונות יישומיים ופשוטים של הפיכת פסולת לאוצר – צמצום צריכה ופסולת בגן ובבית, בדגש על אירועים המתקיימים בגן ועל מתנות בהכנה עצמית.

המהלך כולו התאפשר בזכות התקציב לרכישת הכלים ולהתקנת המדיחים שקיבלנו מהמשרד להגנת הסביבה.