עם קבלת הודעה ממחלקת משאבי אנוש בדבר קבלתך לעבודה אצלנו יש למלא הטפסים המצורפים.

דרכים למילוי והגשת הטפסים: 

 • הורדת הטפסים המצורפים למילוי והגשתם למזכירות המחלקה. שליחה בדוא"ל  [email protected] או הגשתם ידנית במשרדי מחלקת משאבי אנוש.
 • לאחר שליחה- וודא קבלת המסמכים מול מזכירת המחלקה.
 • להגעה למשרד למילוי הטפסים- תאם הגעה מראש עם מזכירת המחלקה.

לכל שאלה וברור במילוי הטפסים הנך מוזמן לפנות למחלקה.

טפסים: 

יש למלא את כל הפרטים ולצרף כל המסמכים הנדרשים במלואם כדי לקדם את קליטתך המהירה לתפקיד.

 1. שאלון אישי, פרטי בנק, נסיעות והצהרה  
 2. טופס 101      
 3.  קרן פנסיה
 4. קופת גמל
 5. קופת מתנות
 6. שמירת סודיות 
 7. הצהרת בריאות 
 8. כשירות רפואית להחתמת רופא 
 9. מניעת הטרדה מינית