יש לקרוא את ההוראות לפני מילוי הטופס.
בקשתך תיבדק ונחזור אליך בהקדם עם תשובה במייל או בטלפון.
פרטים למגיש הבקשה:
הנחה לנכס ריק, בהתאם לתקנת הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 פרק ה'.
הנחת נכס ריק למגורים, תינתן עד 6 חודשים בגקובה של 75% הנחה.
הנחת נכס ריק לתעשיה, תינתן עד 6 חודשים בגובה של 75% הנחה.
* ההנחה תינתן לתקופה המצטברת הנזכרת לעיל, במשך תקופת בעלותו של אדם בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו.
הנחה תינתן לאחר בדיקת פקח בנכס, לא תינתן הנחה רטרואקטיבית.
בברכה,
מחלקת גביה וארנונה
 
לפני מילוי הטופס קרא בעיון מידע מפורט זה (חובה) שדה חובה
 

 
סוג בקשה (חובה) שדה חובה

בחר פריט אחד

 
סוג נכס (חובה) שדה חובה
 
 
 
האם הוגשה בקשה לנכס ריק בעבר? (חובה) שדה חובה

בחר פריט אחד

 
 
Browser not supported