בקשות להנחה בארנונה יש להגיש עד ליום 31/3 של אותה שנת מס, בצירוף המסמכים הנדרשים  לרכזת ההנחות במחלקת גזברות. 

ההנחות ניתנות על פי  קריטריונים שנת 2021 

בטבלה חלים שינויים מעת לעת בהתאם להוראות הדין.

לשאלות, ברורים ופרטים נוספים: גלית צינר, רכזת ההנחות:  בדוא"ל:gizbarut@kedumim.org.il | בטלפון: 09-7778010

אופן הגשת בקשה להנחה בארנונה על פי מבחן הכנסה:

יש להגיש את הטופס המצורף כולל כל המסמכים הנדרשים בדוא"ל gizbarut@kedumim.org.il  בקשה שתוגש ללא כל המסמכים לא תטופל  (נתן להגיש מסמכים ידנית במשרדי המועצה בתאום מראש)