בקשות להנחה בארנונה יש להגיש עד ליום 31/3 של אותה שנת מס, בצירוף המסמכים הנדרשים  לרכזת ההנחות במחלקת גזברות. 

ההנחות ניתנות על פי  קריטריונים שנת 2022 

בטבלה חלים שינויים מעת לעת בהתאם להוראות הדין.

  1. בקשות להנחה בארנונה לכל שנת 2022 יש להגיש בין התאריכים 31.3.22-1.1.22.
  2. בקשות להנחה בארנונה אשר יוגשו בין התאריכים 31.10.22-1.4.22 , יעודכנו לזכאים מיום קבלת הבקשה להנחה ולא עבור שנה מלאה.
  3. בקשות להנחה אשר יוגשו לאחר 31.10.22 -לא יידונו כלל.

לשאלות, ברורים ופרטים נוספים, ניתן לפנות בדוא"ל:gizbarut@kedumim.org.il | בטלפון: 09-7778010

אופן הגשת בקשה להנחה בארנונה על פי מבחן הכנסה:

יש להגיש את הטופס המצורף כולל כל המסמכים הנדרשים בדוא"ל gizbarut@kedumim.org.il  בקשה שתוגש ללא כל המסמכים לא תטופל  (נתן להגיש מסמכים ידנית במשרדי המועצה בתאום מראש)